Fundusze unijne

Opracowanie technologii optymalizacji energetycznej i surowcowej pralni wodnej

Cel Projektu:
Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego przedsiębiorstwa na poziomie min 30% w porównaniu do stanu obecnego. Redukcja zużycia energii będzie mierzona jako suma ilości zaoszczędzonej energii potrzebnej do wyprania1 tony prania w stosunku do ilości energii zużywanej w stanie wyjściowym. Kolejnym celem jest optymalizacja surowcowa. Obok zmniejszenia zapotrzebowania na surowce energetyczne, zmniejszeniu ulegnie ilości wody wykorzystywanej w procesie prania o min 40% jak i detergentów o min 10% w przeliczeniu na 1 tonę prania w stosunku do stanu obecnego.
Planowane efekty:
a. Ulepszenie procesu technologicznego w pralni wodnej.
b. Opracowanie technologii zmniejszających w sposób istotny oddziaływanie pralni wodnych na środowisko poprzez zmniejszenia zużycia energii, gazu, wody oraz detergentów.
c. Opracowanie technologii zawracania i czyszczenia/podczyszczania wody w procesach pralniczych.
Wartość projektu: 498 150,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 340 000,00 zł

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich - umowa o powierzenie grantu nr 33/2021 na realizację przedsięwzięcia 2 pn. Opracowanie technologii optymalizacji energetycznej w pralni wodnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”


Dofinansowanie projektu z UE: 73 600,00 zł